2019-02-14

Sponsorintervju: Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är kanske mest kända för att de driver domännamnen .se och .nu, men de gör mycket mer än så. Bland annat så sponsrar de en viss bok om WordPress...!

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation, kanske mest känd för att de driver såväl domänerna .se som .nu. Det är med andra ord helt naturligt att de är med och sponsrar Webbpublicering med WordPress 5.0, så låt oss prata lite med Richard Brattlund, webbansvarig på Internetstiftelsen.

Vilka är ni och vad erbjuder ni för tjänster? Ge oss hisspitchen!

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt digitaliseringens påverkan på samhället. Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, skolsatsningen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Vad tror ni om den nya innehållsredigeraren Gutenberg, och vad den innebär för WordPress?

Gutenberg i sig, utan special-anpassningar, ger mer frihet åt redaktörer – men med det kommer också större ansvar. Vi ser vissa risker med det och hoppas att Gutenberg kommer bli bättre på att hjälpa redaktörer att göra rätt från början.

Med det sagt – med Gutenberg kan utvecklare ge redaktörer större friheter att anpassa innehållet samtidigt som man säkerställer att innehållet hålls inom ramen för våra designprinciper. Det är alltså mer att skruva på för utvecklarna, men gör man det rätt kan det bli riktigt bra!

Hur bidrar ni till WordPress och öppen källkod, förutom att sponsra Webbpublicering med WordPress 5.0 då, förstås?

Vi är aktiva användare av WordPress och bidrar till communityt genom att skriva egna teman och plugins samt bidra med buggfixar och kommentarer. Internetstiftelsen stödjer open source för att vi ser att det är i linje med ett internet där alla kan bidra och fylla på med nya idéer. Open source har för oss en väldigt sympatisk grundsyn – tjänster blir bättre om man bygger dem tillsammans.

Vi tar regelbundet upp frågor kring öppen källkod och WordPress i vår evenemangsyta Goto 10 samt under konferensen Internetdagarna, som varje år samlar tusentals deltagare. Förutom detta var vi även med och sponsrade Thords första bok om WordPress år 2012.

Vad hoppas ni att WordPress är för något om fem år?

Att WordPress Core blir helt modulärt så man kan lättare kan anpassa det efter det projekt man jobbar i och bygga ihop en egen anpassad installation. Vi ser gärna också en helt anpassad container-miljö efter de moduler man valt att ha med i sitt projekt. Idag får man en hög med filer som är ganska ologiskt strukturerade samt en färdig databasstruktur – det känns väldigt omodernt. Men samtidigt finns en poäng med att WordPress i sig inte blir en alltför komplex programvara att underhålla.

Man behöver också få bättre ordning på ekosystemet kring WordPress och ställa högre krav på teman och plugins som ska få användas med WordPress – inte minst av säkerhetsskäl. Man borde också kunna underlätta för utvecklare att faktiskt möta de krav man ställer.


Internetstiftelsen är en oberoende stiftelse som arbetar med internetfrämjande insatser samt förvaltar toppdomänen .se och driften av .nu.